NHẪN CƯỚI THÀNH DUYÊN

• Địa chỉ: Số 35A Cầu Giấy - Ngọc Khánh

• Số điện thoại: 02485852263

• Email: shopnhancuoi@gmail.com

• Website: http://www.shopnhancuoi.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://nhancuoithanhduyen.cuoihoivietnam.com